Logg på

Videoer basiskartlegging rus og vold

Filmer knyttet til Basiskartlegging rus og vold


1. Sammenheng rusmidler og vold

2. Ulike rusmidlers innvirkning på vold

3. Forventninger til voldsrisikovurdering

4. Vold som valg

5. Rusens funksjon

6. Samtale om vold 

Sammenheng rusmidler og vold

 

 I denne videoen presenterer psykologspesialist og PhD Thomas Haug fra KoRus Vest Bergen hva forskningen sier om sammenhengen mellom bruk av rusmidler og vold, og hvordan man kan forstå rusbruk som en risikofaktor for vold og aggresjon.
Videoen varer i 11 minutter.
Transkripsjon av Sammenheng rusmiddelbruk og vold


Ulike rusmidlers innvirkning på vold

 

Her presenterer psykologspesialist og PhD Thomas Haug fra KoRus Vest Bergen oppsummerte funn fra forskning om direkte sammenhenger mellom rus og vold for ulike spesifikke rusmidler.
Videoen varer i 13 minutter.
Transkripsjon Ulike rusmidlers innvirkning på vold


Forventninger til voldsrisikovurdering

 
Hva er en Strukturert Klinisk Voldsrisikovurdering (SKV), og hva man kan forvente av SKV? 
Det forklarer Helge A. Hoff, psykologspesialist og PhD ved SIFER Vest i denne videoen. 
Videoen varer i 9 minutter.

Transkripsjon Forventninger til voldsrisikovurdering


Vold som valg

 

I denne videoen snakker Helge A. Hoff, psykologspesialist og PhD ved SIFER Vest,  om vold som valg, og om beslutningsteori som et rammeverk for å undersøke beslutningene som ligger bak en persons voldshandlinger.  
Videoen varer i 9 minutter
Transkripsjon Vold som valg


Rusens funksjon

 

Her snakker Eva Mørch (psykologspesialist, RVTS Vest) om basiskartlegging og gevinstene ved å utforske rusens funksjon.
Videoen varer i 4 minutter.
Transkripsjon av Rusens funksjon


Samtale om vold 

 

Dette intervjuet er en samtale med Stål Bjørkly (Professor i klinisk psykologi ved Høgskolen i Molde og forskningsveileder ved SIFER Øst).  Bjørkly har over 30 års erfaring med forskning og klinisk arbeid innen voldsfeltet som dekker alvorlig sinnslidelse og rus. I videoen forteller han om hvordan man kan tilnærme seg temaet vold i samtale med utøvere. Videre gjennomgås prosessen i en klinisk strukturert voldsrisikovurdering og sentrale begreper som risikovurdering, risikoscenarier og risikohåndtering.
Videoen varer i 20 minutter.

Den er delt inn i følgende kapitler:

  • Historisk tilbakeblikk

  • Forskjell mellom aktuarisk metode og strukturert klinisk voldsrisikovurdering

  • Betydningen av kontekst

  • Risikovurdering- hvorfor og hvordan

  • Etter risikovurderingen

  • Råd til fagfolk

  • Risikohåndtering

    Transkripsjon Samtale om vold

Referanser

Liste over referanser 
 
 

 Gjenbruk av katalogelement

18. juni 2021
24
1. juli 2021
Nei
Innholdsside
Videoer basiskartlegging rus og vold
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging