Logg på

Alkoholenhetskalkulator  

Kalkulator for beregning av alkoholforbruk.

Om verktøyet

Kalkulatoren kan brukes til å beregne typisk forbruk av alkohol på en uke, hvor du får enkel tilbakemelding knyttet til eventuell helserisiko. Et praktisk verktøy for ansatte i hjelpeapparatet/ tjenesteapparatet for å samtale med personer om deres bruk av alkohol. 

Lenke til verktøyet

ROP-Alkoholenhetskalkulator


 

 Gjenbruk av katalogelement

21. juni 2021
26
17. august 2021
Nei
Innholdsside
Alkoholenhetskalkulator  
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Rus