Logg på

CAGE 

Et screeningverktøy som kartlegger følelser og atferd.

Om verktøyet

CAGE står for "Cut down, Annoyed, Guilty, and Eye-opener". Dette er et screeningsverktøy med fire spørsmål som kan fylles ut av personen selv eller sammen med en fagperson. Spørsmålene referer til personens følelser og atferd. CAGE henviser til livsløpet, og ikke de siste 6 eller 12 måneder.  

Lenke til verktøyet

ROP-CAGE


​​​​​​​​​

 
mandag 7. juni 2021
23
tirsdag 17. august 2021
Nei
Innholdsside
CAGE 
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Rus