Logg på

M_I_N_I Screen 7_0_2

M.I.N.I. Screen, 7.0.2 er en screeningsversjon av MINI 7.0.2

​Om verktøyet

M.I.N.I. Screen, 7.0.2 er en screeningversjon av MINI 7.0.2, og inkluderer kun screningspørsmål fra de ulike diagnostiske kategoriene i M.I.N.I DSM.-V 7.0.2. M.I.N.I Screen 7.0.2 er en oppdatert versjon fra  av tidligere versjoner av M.I.N.I i henhold til den nye diagnosemanualen DSM-V. Klinikere som bruker tidligere versjoner av M.I.N.I anbefales å ta i bruk den nye versjonen 

Lenke til verktøyet

Digital versjon tilgjengelig via Checkware. Kontakt Nview for forespørsler om å kjøpe PDF


​​​​​​​​​

 
mandag 28. juni 2021
55
tirsdag 17. august 2021
Nei
Innholdsside
M_I_N_I Screen 7_0_2
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Rus