Logg på

SCID-5-KV 

SCID-5-KV er et klinisk intervju basert på diagnosemanualen DSM 5

​Om verktøyet

SCID-5-KV er et klinisk intervju basert på diagnosemanualen DSM 5. Den nye utgaven av SCID-intervjuet er kvalitetssikret og oppdatert i tråd med DSM-5. Intervjuspørsmål er satt opp parallelt med diagnosekriterier for å gjøre det lettere å vurdere om kriteriet innfris eller ikke. Med SCID-5-KV er copyright-avtaler i orden og oversettelsen er kvalitetssikret. Klinikere som tidligere har brukt norsk SCID-I anbefales å bytte til SCID-5-KV, eller bruke PRISM-5. 

Lenke til verktøyet

SCID: Ditt verktøy for diagnose og behandling av personlighetsforstyrrelser (Gyldendal)

 

 Gjenbruk av katalogelement

22. juni 2021
34
17. august 2021
Nei
Innholdsside
SCID-5-KV 
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Rus