Logg på

PRISM 

Strukturerte faglige retningslinjer for vurdering av situasjonsbetingede risikofaktorer knyttet til vold i institusjoner

​Om verktøyet

Fullt navn: Premoting Risk Intervention by Situational Management. Strukturerte faglige retningslinjer for vurdering av situasjonsbetingede risikofaktorer knyttet til vold i institusjoner (fengsler, sikkerhetspsykiatriske avdelinger, også relevant i andre lignende miljøer som allmenpsykiatriske avdelinger, barnevernsinstitusjoner, sikrede bomiljø og omsorgsboliger. 

Lenke til verktøyet

PRISM


 

 Gjenbruk av katalogelement

22. juni 2021
41
17. august 2021
Nei
Innholdsside
PRISM 
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Vold