Logg på

SAM 

Retningslinjer for vurdering og håndtering av risiko knyttet til stalking.  

Om verktøyet

Fullt navn: Stalking Assessment and Management. Retningslinjer for vurdering og håndtering av risiko knyttet til stalking.  

Lenke til verktøyet

SAM (Stalking Assessment and Management) – Sifer


 

 Gjenbruk av katalogelement

22. juni 2021
42
17. august 2021
Nei
Innholdsside
SAM 
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Vold