Logg på

Rus og vold

KORUS og RVTS har utviklet kunnskapsmoduler for å heve spesialist- og primærhelsetjenestens kompetanse innen integrert behandling for rus- og voldsproblematikk. Dette er en nasjonal satsning vi utfører på vegne av Helsedirektoratet.

Mer om Kompetanseutvikling Rus og Vold

Kunnskapsmoduler

  • Modulene under gir deg grundig kunnskap om integrert behandlling av rus- og voldsproblematikk. Vi anbefaler at du starter med grunnmodulen, men du kan selv velge hvilken rekkefølge du vil ta modulene i. Noen er digitale og kan tas umiddelbart på nett, mens andre krever fysisk oppmøte. For gjennomføring av disse kontakt ditt regionale KORUS/RVTS.

 

 

Grunnmodul rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Grunnmodul rus og voldGrunnmodul rus og vold<p><strong>E-læringskurs:</strong> Lær om grunnleggende sammenhenger mellom rus og vold. Du vil bruke 15-30 minutt på hvert av de fem temaene.<br></p>
Motiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøverhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Motiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøverMotiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøver<p><strong>Todagers workshop: </strong> Her lærer du hvordan motiverende intervju kan brukes i endringssamtaler med personer med kombinerte rus- og voldsutfordringer. <br></p>
Integrert behandling rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Integrert behandling rus og voldIntegrert behandling rus og vold<div><strong>Todagers workshop: </strong>Her lærer du hvordan kognitiv atferdsterapi kan brukes i integrert </div><div>behandling for rus- og voldsutfordringer. <br></div><p><br></p>
VR-basert simulering av integrert behandling rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/VR-basert simulering av integrert behandling rus og voldVR-basert simulering av integrert behandling rus og vold<p><strong>Ferdighetsmodul:</strong> Ved bruk av VR-briller blir du mer bevisst på egne barrierer  i samtaler med personer som har rus- og voldsutfordringer. E-læring i forkant for tilrettelegger og deltaker.  <br></p>
Anabole androgene steroiderhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Anabole androgene steroiderAnabole androgene steroider<div><strong>E-læringskurs: </strong>Her lærer du  hvordan steroider virker, og om hvordan brukere kan utredes og behandles. </div><p><br></p>
Basiskartlegging rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Basiskartlegging rus og voldBasiskartlegging rus og vold<div><strong>E-læringskurs: </strong>triagering. I denne modulen finner du også nyttige opplæringsvideoer og en oversikt over relevante kartleggingsverktøy.<br></div><p><br></p>

 

 

Er du leder?https://www.rusogvold.no/leder/Er du leder?Er du leder?Lær om hvordan du kan gjennomføre kompetanseheving for dine ansatte og innføre ny praksis. Implementering må planlegges!