Logg på

Skip Navigation LinksKunnskapsmoduler

 

 

Grunnmodul rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Grunnmodul rus og voldGrunnmodul rus og vold Grunnmodul rus og vold (e-læring).
Motiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøverhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Motiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøverMotiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøverMotiverende intervju (MI) er en samtalemetode. Denne modulen er en workshopmodul om hvordan MI kan brukes når rus og vold er tema.
Integrert behandling rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Integrert behandling rus og voldIntegrert behandling rus og voldWorkshopmodul om integrert behandling rus og vold, basert på kognitiv atferdsterapi (KAT)
VR-basert simulering av integrert behandling rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/VR-basert simulering av integrert behandling rus og voldVR-basert simulering av integrert behandling rus og voldVR-basert simulering av samtale mellom pasient og behandler der rus og vold er tema.
Anabole androgene steroiderhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Anabole androgene steroiderAnabole androgene steroiderE-læring om anabole androgene steroider
Basiskartlegging rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Basiskartlegging rus og voldBasiskartlegging rus og vold