Logg på

Rus, vold og traumer

Må rusproblemer behandles før man tar fatt på psykiske lidelser, traumatiske erfaringer og voldsproblemer? Systematisk forskning viser at samtidig behandling gir bedre prognoser for pasientene.

​Svært mange mennesker som strever med rusavhengighet og rusmisbruk har traumebakgrunn.  Traumene kan være massive og komplekse. De kan være av relasjonell art, og de kan ha oppstått i møte med primære omsorgspersoner. 

 Ofte er kravet om rusfrihet før behandling av grunnlidelse urealistisk. Mange ender opp uten behandling av sine egentlige vansker. Uten denne behandlingen blir rusfrihet umulig. Slik blir pasientene fanget i en ond sirkel der egne traumer, og traumatiserende opplevelser de utsetter andre for, øker i omfang. 

I møte med en så hardt prøvet pasientgruppe er det avgjørende at hjelpere klarer å vise fleksibilitet og tilgjengelighet. 

Filmer om rus, vold, traumer og behandling: 

1. Sammenheng mellom rus. vold og traumer

2. Traumer, regulering og rus

3. Ulike nivåer av regulering

4. Reguleringsteknikker i rusbehandling


Sammenheng mellom rus. vold og traumer

 


I dette intervjuet kan du høre psykologspesialist Arabella Nuila ved RVTS Øst fortelle om sammenhengen mellom rus, vold og traumer. Les mer om Arabella Nuila her

Traumer, regulering og rus

 


I denne undervisningsfilmen belyser spesialrådgiver ved RVTS Øst, Hilde Pentzen, hvordan rusens funksjon kan være å mestre eller regulere traumesymptomer. Det er viktig at pasienter som strever med rus utvikler andre mer funksjonelle måter å håndtere traumesymptomer. I filmen tar hun utgangspunkt i toleransevindu-modellen. Rusens funksjon kan være å roe ned fra overaktivering eller vekke opp fra underaktivering. Pentzen peker på hvordan arbeid med å bedre dagliglivsfungering og regulering gjør det lettere å opprettholde moderat aktivering og fungere i dagliglivet uten rus som regulering.  Les mer om Hilde Pentzen her

 

Ulike nivåer av regulering

 


Det finnes ulike nivåer av regulering. Hvilket nivå som er hensiktsmessig å benytte seg av avhenger av pasientens aktiveringsnivå. Det vil si om han eller hun er innenfor eller utenfor toleransevinduet. I denne undervisningsfilmen lærer du mer om hva som kjennetegner de ulike nivåene og hva du som hjelper skal se etter for å finne ut av hvor i toleransevinduet pasienten er, for å lettere kunne tilby rett hjelp.


Reguleringsteknikker i traumebehandling

 


I denne filmen demonstrerer Hilde Pentzen og Solveig Espeland Ertresvaag ulike reguleringsteknikker. ​​​​​​​​

 

 Gjenbruk av katalogelement

torsdag 12. august 2021
66
tirsdag 17. august 2021
Nei
Innholdsside
Rus, vold og traumer
Info