Sign In

Grunnmodul


Grunnmodul rus og vold (e-læring).

 

Målgruppe: 

Behandlere, miljøpersonell og andre som jobber med pasienter/brukere med rus- og voldsproblematikk.

Hva lærer du i denne modulen:

Ved hjelp av denne e-læringen kan du øke din grunnkompetanse om sammenhengen mellom rus og vold.

  • Introduksjon til integrert behandling rus og vold
  • Begreper og sammenhenger
  • Faglige, etiske og juridiske betraktninger i arbeidet med rus og vold
  • Identifisering, kartlegging og behandling
  • Hjelperrollen

    GJENNOMFØR E-LÆRINGEN HER 

Gjennomføring: 

Det er anbefalt at du gjennomfører alle temaene i kronologisk rekkefølge. Kurset består av teori, egenaktivitet og egenrefleksjon. Teorien formidles gjennom video, tekst og lyd. 

Bakgrunn: 

Mange i behandling for rusproblemer har erfaring som utsatt for og/eller utøver av vold. Samtidig rus- og voldsproblematikk er alvorlig og kan ha store konsekvenser for personen selv og andre. 

Brukere og pasienter med voldsproblematikk har behov for særlig tilpassede og samtidige helse- og omsorgstjenester. Det vil være en økt sannsynlighet for samtidige alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Mange faller ut av oppfølging og behandling både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Kunnskapssammenstilling

Hvem har utviklet denne modulen?

KORUS Midt og RVTS Midt i samarbeid med de andre kompetansesentrene.

Vi takker Bennett Reklamebyrå og Hemit for deres bidrag i utformingen av e-læringen. 

​​​​​​​​​

 
Tuesday, November 17, 2020
11
Wednesday, June 5, 2024
No
Innholdsside
Grunnmodul
Kunnskapsmoduler