Logg på

Integrert behandling rus og vold

Workshopmodul om integrert behandling rus og vold, basert på kognitiv atferdsterapi (KAT)

Målgruppe:

Behandlere, miljøpersonell og andre som jobber med pasienter/brukere med rus- og voldsproblematikk

Hva lærer du i denne modulen?

  • En helhetlig tilnærming til rus- og voldsproblematikk
  • Prinsipper for integrert behandling rus og vold
  • Forskningsgrunnlag for integrert behandling
  • Introduksjon til kognitiv atferdsterapi rus og vold
  • Holdninger og rolleforståelse
  • Håndtering av motstand, dropout
  • Trening på psykoedukasjon
  • Teknikker og strategier for hvordan håndtere aggresjon og/eller russug 
Modulen bygger på kognitiv atferdsterapi, men gir ikke en innføring i denne behandlingstilnærmingen.

Type modul

To dagers klasseromsundervisning, inkludert arbeid med oppgavehefte og fiktive pasienthistorier.

Bakgrunn

Modulen er en del av prosjektet integrert behandling rus og vold, med det formål å styrke kompetansen i tjenesteapparatet om integrert behandling rus og vold.

Gjennomføring av modul:

Gjennomføringen av kurset vil variere fra region til region. Her finner du kontaktinformasjon for ditt regionale RVTS eller KORUS

Forkunnskaper:

Før du gjennomfører denne modulen bør du ha gjennomført grunnmodulen og kartleggingsmodulen. Du bør fra før ha grunnleggende kunnskaper om kognitiv atferdsterapi og erfaring fra behandling. 

Hvem har utviklet denne modulen?

RVTS Nord
​​​​​​​​​

 
tirsdag 3. november 2020
9
fredag 22. mars 2024
Nei
Innholdsside
Integrert behandling rus og vold
Kunnskapsmoduler