Logg på

Motiverende intervju

MI er en samtalemetode for å styrke en persons motivasjon til endring i møte med voldsutsatt eller -utøver

Todagers workshopmodul

Case og øvelser på samtale med voldsutsatt/utøverHva er Motiverende intervju (MI)?

MI er en teknikk og en type holdning i samtaler for å motivere en person til endring. Motiverende intervju brukes overfor risikofylt og helserelatert adferd som spiseforstyrrelser, rusavhengighet, spillavhengighet, røykeslutt, endring av kosthold, fysisk aktivitet, håndtering av kroniske lidelser og mye mer.   

Type modul: 

To dagers klasseromsundervisning, inkludert arbeid med oppgavehefte og case.

Hva lærer du i denne modulen?

  • Opplæringen gir en innføring i alle elementer i Motiverende intervju 
  • Grunnholdningen i MI: Empatisk kommunikasjon
  • Kommunikasjonsferdighetene i MI
  • Om motivasjon og endringsarbeid
  • Strategier og hvordan fremme endringssnakk og tone ned vedlikeholdssnakk
  • Håndtering av ambivalens, diskrepans og motstand
  • Et MI-forløps fire grunnleggende prosesser
  • Øvelser og case knyttet til endringssamtaler med voldsutsatt og voldsutøver

Målgruppe:

Behandlere i kommune- og spesialisthelsetjeneste. 

Beskrivelse:

Modulen inneholder forelesninger, øvelser og praktiske eksempler, og krever aktiv deltakelse. Kurset ledes av MI-trenere, og har en varighet på to dager.  

Gjennomføring:

Gjennomføringen av kurset vil variere fra region til region. MI-trenere fra ditt regionale KORUS underviser i modulen. Opplegget kan tilpasses noe til tjenestenes forkunnskaper, arbeidsfelt og erfaring med motiverende samtale

 Interesserte bes kontakte sitt lokale RVTS eller KORUS

Forkunnskaper

Før du gjennomfører denne modulen bør du ha gjennomført grunnmodulen.

Hvem har utviklet denne modulen?

KORUS Nord


​​​​​​​​​

 
tirsdag 17. november 2020
13
fredag 22. mars 2024
Nei
Innholdsside
Motiverende intervju
Kunnskapsmoduler