Logg på

Motiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøver

Modulen om motiverende intervju (MI) er en workshopmodul.Denne modulen er en del av prosjektet Integrert behandling rus og vold. Formålet er å styrke samtaleferdighetene hos ansatte om temaet.

Målgruppe:

Ansatte i kommune- og spesialisthelsetjeneste. 

Beskrivelse:

Modulen inneholder forelesninger, øvelser og praktiske eksempler, og krever aktiv deltakelse. Kurset ledes av MI-trenere, og har en varighet på to dager.  

Gjennomføring:

Gjennomføringen av kurset vil variere fra region til region. Interesserte bes kontakte sitt lokale RVTS eller KoRus.

Hvem har utviklet denne modulen?

KoRus Nord


 

 Gjenbruk av katalogelement

17. november 2020
13
24. mars 2021
Nei
Innholdsside
Motiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøver
Kunnskapsmoduler