Logg på

VR-basert simulering

VR-basert simulering av samtale mellom pasient og behandler der rus og vold er tema.


 


Slik kan VR brukes for å trene på behandlingssituasjoner

​I informasjonsfilmen over får du se deler av en VR-basert simulering for en gruppe ansatte på en ruspoliklinikk, og høre deres erfaringer etter å ha deltatt på dette. Du vil også få høre mer om bruk av VR-basert simulering innenfor helse- og omsorgssektoren. Vi anbefaler at du ser denne filmen som er på ca ti minutter.
Her kan du se filmen i fullskjermsformat
English version

Type modul: 

Ferdighetsmodul basert på team- og simuleringsbasert undervisning

​Målgruppe: 

Behandlere/miljøpersonale/saksbehandlere i spesialisthelsetjeneste og kommune

Oppbygging av modulen:

 • Prebriefing- forberedelse og gjennomgang av kursmateriell
 • Briefing- førveiledning, praktisk gjennomgang og undervisning                                                                 
 • Simulering- se et case gjennom VR briller
 • Debriefing- systematisk gjennomgang av case, refleksjon- og erfaringsdeling

Hva lærer du?

 • Betydningen av integrert behandling rus og vold
 • Relasjonskompetanse
 • Ulike behandlingsmetoder
 • Bevissthet om egne barrierer 
 • Betydning av holdningsbevissthet og kommunikasjonsferdigheter

Informasjon om gjennomføringen:

 • Det anbefales å sette av tre timer til denne kompetansemodulen.
 • I VR- basert simulering anbefales grupper med fem deltakere.
 • Denne modulen kan tas på et møterom ved ditt tjenestested.
 • Ta kontakt med ditt lokale KORUS eller RVTS da de disponerer VR briller.
 • Enkelte KORUS og RVTS har utdannede fasilitatorer som skal bistå i simuleringstreningen. KoRus-Øst tilbyr også et e-læringskurs. Dette kurset vil sette fasilitatorer eller andre ansatte ved det enkelte tjenestested, i stand til å tilrettelegge og lede den VR-baserte simuleringen. Kompetansesentrene vil da kunne gi tjenestestøtte.
 • Alle som skal være deltakere i en VR basert simulering, bør ta e-læringskurset for deltakere for å være best mulig forberedt til simuleringstreningen. 

Beregnet tid for e-læringskurset for deltagere:  20 minutter
Beregnet tid for e-læringskurset for tilretteleggere: 30 minutter

Beskrivelse:


VR-filmen gir ingen fasit på hvordan du skal behandle rus og vold integrert. Intensjonen er å gi et realistisk bilde av utfordringer og mulighetene en slik samtale gir. Når deltakerne ser et case i VR-brillen settes tanker, følelser og kroppslige reaksjoner i gang. Det er som om deltakeren er til stede i samtalen mellom behandler og pasient . Etter å ha sett filmen reflekterer deltakerne over opplevelsene i en debrief, der de også deler egne erfaringer med behandling og oppfølging av mennesker som bruker rusmidler og utøver vold.

Du vil få kunnskap om anbefalte metoder i behandling av rusavhengighet og vold og du vil få kjenne på utfordringer som kan oppstå i samtalen både praktisk og følelsesmessig. 

Hvem har utviklet denne modulen?

KORUS Øst i samarbeid med SIM lab Sykehuset i Innlandet HF

Kontakt: 

Kompetansesenteret@sykehuset-innlandet.no​​​​​​​​​

 
tirsdag 17. november 2020
14
torsdag 7. desember 2023
Nei
Innholdsside
VR-basert simulering
Kunnskapsmoduler