Logg på

Introduksjon E-læring VRT

​TRYKK HER FOR Å GJENNOMFØRE E-LÆRINGEN

EVALUERING: Hvis du allerede har gjennomført kurset håper vi du kan sette av et par minutter til å svare på noen enkle spørsmål – dine innspill er svært viktige i vårt forbedringsarbeid av opplæringen.

Trykk her for å evaluere kurset

Voldsrisiko-Triage (VRT) er en metode for å sortere saker etter bekymring for om det foreligger en voldsrisiko.


I oversikten «Verktøy basiskartlegging rus og vold» finner du ulike alternativer som er klassifisert som Strukturert klinisk risikovurdering (SKV) 
I figuren under skisseres hovedforskjellene mellom VRT og SKV:

RVTS_Intro_VRT.png


Denne E-læringen er utarbeidet i samarbeid mellom Regionalt kompetansesenter for sikkerhet, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER Vest), Ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS Vest), Kompetansesenter Rus (KoRus) Bergen og KoRus Stavanger.

Verktøyet Voldsrisiko-Triage er utviklet av Protect International Risk and Safety Services Inc. I samarbeid med Regionalt kompetansesenter for sikkerhet, fengsels- og rettspsykiatri for helse vest (Watt, Hart, Hoff og Rypdal (2020)).

I E-læringen introduseres du for de første stadiene i VRT. Dersom du/din tjeneste ønsker ytterligere opplæring i metoden/verktøyet kan dere kontakte deres lokale RVTS eller KoRus.

Ytterligere opplæring omfatter innføring i teori bak VRT og voldsrisikovurdering generelt, samt opplæring i hele VRT-verktøyet. Dette inkluderer sekundære varselsignaler, samt prioritering og oppfølging av saker. Undervisningen blir gitt etter klasseromsmodell med kollega drøftinger og tilpasning til deres aktuelle pasientpopulasjon. Mer omfattende kurs i VRT varer mellom 3-6 timer. 


helge ny.png

​​​​​​​​​

 
onsdag 30. juni 2021
59
torsdag 6. juli 2023
Nei
Innholdsside
Introduksjon E-læring VRT
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging