Logg på

Alcohol E- Utvidet versjon av AUDIT

Alcohol-E, Alcohol Use Disorders Idenfication Test Extended Version, er et skjema for å kartlegge rusens funksjon, eller et identifisert problem med alkohol. 

Om verktøyet

Fylles ut av personen selv eller sammen med fagperson. Kartlegger positive og negative funksjoner ved bruk av alkohol med tilhørende ambivalens, i tillegg til motivasjon for endring i rusbruk og behandling.  

Lenke til verktøyet

ROP-alcohol-E


​​​​​​​​​

 
mandag 7. juni 2021
21
tirsdag 17. august 2021
Nei
Innholdsside
Alcohol E- Utvidet versjon av AUDIT
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Rus