Logg på

DUDIT-E  

Fordypningsskjema for å utforske rusens funksjon, etter identifisert problem med illegale rusmidler og/eller legemidler. 

​Om verktøyet

Fullt navn: Drug Use Disorder Identification Test Extended Version. Fordypningsskjema for å utforske rusens funksjon, etter identifisert problem med illegale rusmidler og/eller legemidler. Kartlegger bruk, positive og negative funksjoner ved bruk av rusmidler, samtambivalens, motivasjon for endring i rusbruk, og behandling. 

Lenke til verktøyet

ROP-DUDIT-E


 

 Gjenbruk av katalogelement

22. juni 2021
30
17. august 2021
Nei
Innholdsside
DUDIT-E  
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Rus