Logg på

M_I_N_I DSM-5 7_0_2

Et kort strukturert intervju for symptomlidelser i DSM-IV og ICD-10.

​Om verktøyet

Fullt navn: MINI international neuropsychiatric interview. M.I.N.I. er et kort strukturert intervju for symptomlidelser i DSM-5 og ICD-10. Intervjuet kan anvendes av klinikere etter en kort opplæring. Intervjuere som ikke er klinikere, trenger en mer omfattende opplæring. M.I.N.I. er delt opp i moduler som representerer en diagnostisk kategori. 

Lenke til verktøyet

Digital versjon tilgjengelig via Checkware. Kontakt Nview for forespørsler om å kjøpe PDF


​​​​​​​​​

 
mandag 28. juni 2021
56
tirsdag 17. august 2021
Nei
Innholdsside
M_I_N_I DSM-5 7_0_2
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Rus