Logg på

ROP-Screen

ROP-Screen er et verktøy som er utviklet for å raskt kunne avdekke psykiske lidelser hos mennesker med rusproblemer.

​Om verktøyet

 Verktøyet er utviklet for at fagpersoner som jobber med rus i ulike etater både i førstelinje- og spesialisthelsetjenesten kan gjennomføre det. Verktøyet er elektronisk og krever ikke formell kompetanse eller opplæring for å tas i bruk. 

Lenke til verktøyet

ROP-Screen er per i dag kun tilgjengelig via betalingsløsning hos Checkware. Men flere løsninger er på trappene. Klikk her for mer informasjon 

 Gjenbruk av katalogelement

24. juni 2021
52
27. mai 2022
Nei
Innholdsside
ROP-Screen
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Rus