Logg på

ROP-Screen

ROP-Screen er et verktøy som er utviklet for å raskt kunne avdekke psykiske lidelser hos mennesker med rusproblemer.

​Om verktøyet

 Verktøyet er utviklet for at fagpersoner som jobber med rus i ulike etater både i førstelinje- og spesialisthelsetjenesten kan gjennomføre det. Verktøyet er elektronisk og krever ikke formell kompetanse eller opplæring for å tas i bruk. 

Lenke til verktøyet

ROP-Screen er per i dag kun tilgjengelig via betalingsløsning hos Checkware. Men flere løsninger er på trappene. Klikk her for mer informasjon​​​​​​​​​

 
torsdag 24. juni 2021
52
fredag 27. mai 2022
Nei
Innholdsside
ROP-Screen
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Rus