Logg på

ROP-Screen

ROP-Screen er et verktøy som er utviklet for å raskt kunne avdekke psykiske lidelser hos mennesker med rusproblemer.
(ROP-screen er midlertidig ikke tilgjengelig)

​Om verktøyet

 Verktøyet er utviklet for at fagpersoner som jobber med rus i ulike etater både i førstelinje- og spesialisthelsetjenesten kan gjennomføre det. Verktøyet er elektronisk og krever ikke formell kompetanse eller opplæring for å tas i bruk. 

Lenke til verktøyet

ROP-Screen (ROP-screen er midlertidig ikke tilgjengelig) 

 Gjenbruk av katalogelement

24. juni 2021
52
15. desember 2021
Nei
Innholdsside
ROP-Screen
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Rus