Logg på

CAPP

Belyser de antatt mest sentrale kjennetrekkene eller symptomene ved psykopati.

​Om verktøyet

Fullt navn: Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality. CAPP-IRS er et manualbasert kartleggingsverktøy basert på CAPP modellen. Verktøyet kan kartlegge tilpasning og endring i personlighetsfungering innenfor lukkede psykiatriske sykehusavdelinger og fengsler.  

Lenke til verktøyet

CAPP-Sifer


 

 Gjenbruk av katalogelement

22. juni 2021
37
17. august 2021
Nei
Innholdsside
CAPP
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Vold