Logg på

CAPP

Belyser de antatt mest sentrale kjennetrekkene eller symptomene ved psykopati.

​Om verktøyet

Fullt navn: Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality. CAPP-IRS er et manualbasert kartleggingsverktøy basert på CAPP modellen. Verktøyet kan kartlegge tilpasning og endring i personlighetsfungering innenfor lukkede psykiatriske sykehusavdelinger og fengsler.  

Lenke til verktøyet

CAPP-Sifer


​​​​​​​​​

 
tirsdag 22. juni 2021
37
tirsdag 17. august 2021
Nei
Innholdsside
CAPP
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Vold