Logg på

SAVRY 

Fokuserer spesifikt på risiko hos ungdom i alderen 12-18 år.

Om verktøyet


Fullt navn: Structured Assessment of Violence Risk in Youth. SAVRY er konstruert etter modell av strukturerte vurderingsprotokoller for voldsrisiko hos voksne, men innholdet i punktene fokuserer spesifikt på risiko hos ungdom i alderen 12-18 år. Består av risikoledd og beskyttelsesfaktorer.  

Lenke til verktøyet

SAVRY – Sifer


 

 Gjenbruk av katalogelement

22. juni 2021
45
17. august 2021
Nei
Innholdsside
SAVRY 
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Vold