Logg på

V-RISK 10 

V-RISK-10 er en kort screening sjekkliste med ti ledd som dekker historiske, kliniske og risikohåndteringsvariabler.

​Om verktøyet

V-RISK-10 er en kort screening sjekkliste med 10 ledd som dekker historiske, kliniske og risikohåndteringsvariabler. Bør følges opp med nærmere individuell risikovurdering der dette finnes riktig. Beregnet til å brukes uten spesiell forhåndopplæring, egnet som sjekkliste i akutt- og allmennpsykiatri. 

Lenke til verktøyet

V–RISK 10 – Sifer

 

 Gjenbruk av katalogelement

22. juni 2021
48
17. august 2021
Nei
Innholdsside
V-RISK 10 
Kunnskapsmoduler:Basiskartlegging:Vold